Asiakas odottaa personoituja ja juuri hänelle sopivia kokemuksia. Näiden hallitseminen on yksi reitistömatkailun kulmakivistä. Allegran työkalut käyttäjäryhmien hallinnassa rakentavat asiakastyytyväisyyyttä sekä optimoivat asiakaskokemukseen liittyviä osa-alueita.

Asiakkaisiin ja käyttäjiin liittyvät hallinta- ja seurantamallit ovat oleellinen osa turvallista ja elämyksellistä kokemusta reiteillä. Allegran palvelumalli pohjautuu ennakointiin, potentiaalisten konfliktien ratkaisemiseen reitistön eri käyttäjäryhmien välilllä, kestävyyden edistämiseen sekä linjausten noudattamiseen. On sitten kyse opasteista ja reittisuunnittelustrategiasta, Allegra luo yhtenäisen ja elämyksellisen ympäristön kaikille reitistön käyttäjille.

Allegran menetelmät mahdollistavat reitistön optimimoinnin käyttäjä- ja asiakasvolyymien näkökulmasta. Käyttäytymismalleja ja käyttäjien mieltymyksiä yhdistämällä volyymeihin on mahdollista tunnistaa operatiivisia kehityskohteita sekä myös käyttäjämäärien kasvumahdollisuuksia. Dataan perustuva lähestymistapa mahdollistaa konkreettisia suosituksia asiakastyytyväisyyden kehittämiseen ja esimerkiksi ruuhkattomuuden, saavutettavuuden sekä reittiverkoston käytön tasaiseen rakentamiseen.

Reitistön yhteiskäyttö on osa kestävyyttä ja vastuullisuutta. Suunnitelmallinen reitistön huolto ja ylläpito ovat avainasemassa eri käyttäjien yhteiselollle ja konfliktien minimoinnissa. Tässä keskeistä on selkeät opastejärjestelmät, erilliset reittiosuudet riskialueilla sekä säännöllinen huoltotoiminta turvallisuuden varmistamiseksi. Allegran asiantuntijuus optimoi reittien hallintaa, yhteiskäyttöä ja luo lopulta elämyksellisiä hetkiä käyttäjille.

Tilaa lisätietoa tästä.

about views work history

developing trail-based tourism

finland

austria

switzerland

japan

developing trail-based tourism

finland

austria

switzerland

japan

developing trail-based tourism

finland

austria

switzerland

japan

developing trail-based tourism

finland

austria

switzerland

japan

developing trail-based tourism

finland

austria

switzerland

japan

developing trail-based tourism

finland

austria

switzerland

japan