Asiantuntijamme ovat työskennelleet maailman johtavien kohteiden kanssa yli 20 vuoden ajan. Toteutettuna on yli 300 projektia. Allegra tunnistaa miten menestyviä reitistömatkailukohteita rakennetaan.

Alkuun Pääseminen

Kuuntelemme, keskustelemme ja tämän jälkeen toimimme. Tarjoamme näkemyksiä strategiaan sekä sen toteuttamiseen matkailuliiketoiminnan ja käyttäpotentiaalin näkökulmista.

markkinatutkimus ja data

Reitistömatkailun suunnannäyttäjänä käytössämme on toimialan viimeisin data, tieto ja asiantuntijaverkosto, joka tunnistaa trendit. Toteutamme B2C ja B2B sektoreille asiakas- ja sidosryhmätutkimuksia. Tarjoamme pääsyn kansainvälisiin verkostoihin ja parhaisiin benchmarkeihin, jotka luovat pohjaa päätöksenteolle ja strategisille valinnoille.

study trips

Allegran study tripit tarjoavat innostavan tutustumismahdollisuuden reitistömatkailun menestystarinoiden äärelle. Olemme toteuttaneet kymmeniä matkoja Alppien ja Keski-Euroopan johtaviin kohteisiin. Nämä rakennetaan aina one by one osallistujien intressien ja toiveiden kautta. Aiheina voivat olla esimerkiksi destinaatioiden liiketoiminta, reitistön suunnittelu ja rakentaminen, kestävä kehitys ja alueelliset matkailustrategiat sekä rahoitus.

Strateginen Suunnittelu

Allegran kehittämä toimintamalli ja työkalut mahdollistavat systemaattisen lähestymistavan reitistömatkailun kehitystyöhön. Tämä tuo selkeyttä, hallitsee riskejä ja kuljettaa matkaa kestävästi eteenpäin.

strateginen suunnittelu

Meidän lähestymistavassamme toimijoiden osallistaminen, workshopit ja avoin ajatustenvaihto ovat ytimessä – emme sanele, kuuntelemme. Tämän kautta löytyy myös kehityksen suuntaviivat. Kaunis visio ei riitä, jos sen tavoittamiseen ei ole määritelty askelia, toimenpiteitä ja mittareita.

Check out one of our project examples here.

kohderyhmät ja asiakasprofiilit

Meillä on vahva kansainvälinen kokemus kohderyhmien ja asiakasprofiilien määrittelyistä. Eri kohderyhmien odotusarvojen, motiivien ja käyttäytymisen erojen tunnistaminen niin kotimaisten kuin kansainvälisten asiakkaiden näkökulmista on ratkaisevan tärkeää sekä reittikehityksen että matkailuliiketoiminnan kannalta.

liiketoimintamallit

On sitten kyseessä yritys, matkailudestinaatio tai kaupunkialueiden kehittäminen, selkeä ja ymmärrettävä liiketoimintamalli on ratkaisevaa. Allegra hyödyntää tässä design thinkingia, jossa liiketoimintamalli muotoilllaan yhdistämällä workshopien, keskusteluiden ja ajatusvaihdon tieto data-analyyseihin ja loppuasiakkaiden odotusarvoihin ja arvostusperiaatteisiin. Tämän kautta arvioimme markkinoiden potentiaalia, ROI:ta sekä vaadittavia investointeja.

Check out one of our project examples here.

Vaikka reitistö onkin reitistömatkailun ydin, se ei yksin riitä liiketoimintaan. Tuote- ja palvelukonsepti on kokonaisvaltainen ratkaisu, joka puhuttelee tavoiteltavaa kohderyhmää. Näiden rakentaminen ja muotoilu ovat Allegran vahvuuksia. Asiakkaanamme pääset hyödyntämään toimialan johtavaa osaamista tuotteiden ja palveluiden muotoilussa siten, että lopputulos luo vaikuttavia kokemuksia sekä arvoa kohderyhmällesi.

asiakaskokemus & palvelumuotoilu

Lähestymistapamme ydin on reittikokemus, joka eroaa hyvin paljon kohderyhmittäin ja reiteittäin. Jokaisella reiteillä liikkuvalla tulisi kuitenkin olla mahdollisuus elämyksiin, jotka iskevät hymyn huulille ja halun jakaa nämä wow-kokemukset myös ystävilleen.

Allegra hyödyntää kansainvälisesti toimivaksi todettuja työkaluja ja malleja reitistömatkailun asiakaskokemuksen arvioinnissa ja muotoilussa.

Check out on of our project examples here.

media ja fam trips

Tunnemme kansainväliset vaikuttajat, brändit, mediat sekä matkanjärjestäjät ja matkailun myyntikanavat. Teemme heidän kanssa yhteistyötä päivittäin. Pystymme rakentamaan verkostojemme kautta media ja fam -toteuksia, jotka vaikuttavat. Kohderyhmänä voivat olla B2B (esim. matkanjärjestäjät, myyntikanavat) tai B2C (vaikuttajat, mediat).

about views work history

developing trail-based tourism

finland

austria

switzerland

japan

developing trail-based tourism

finland

austria

switzerland

japan

developing trail-based tourism

finland

austria

switzerland

japan

developing trail-based tourism

finland

austria

switzerland

japan

developing trail-based tourism

finland

austria

switzerland

japan

developing trail-based tourism

finland

austria

switzerland

japan