Infra

Menestyvä outdoor -kohteen taustalla on laadukas suunnittelu. Suunnnitteluvaiheessa määritellään myös investointien laajuus ja luodaan pohja pitkäjänteiselle tehokkuudelle.

maaston ja olosuhteiden arvointi

Allegra tunnistaa maaston reitistömahdollisuudet. Kansainvälisesti kokenut tiimi analysoi huolellisesti toimiviksi todettuja työkaluja ja toimintamalleja hyödyntämällä alueesi luontaiset ominaisuudet, erityispiireet, topografian ja ympäristötekijät, jonka kautta muodostuu pohja onnistuneelle ja kestävälle reitistöprojektille.

reitistoen arvointi

Meillä on vahva kansainvälinen kokemus olemassa olevien reitistöjen arvointityöstä ja toimintaehdotusten rakentamisesta vahvasti kestävyyden arvoihin perustuen. Asiantuntijamme arvioivat reittien soveltuvuutta käyttäjäryhmien näkökulmasta huomioiden näiden kestävyyden, maaperän, saavutettavuuden ja turvallisuuden. Analyysin ja action planin avulla tuemme asiakasta tunnistamaan ne reitistön osat sekä osa-alueet, jotka vaativat toimenpiteitä.

huolto- ja kestaevyyssuunnitelmat

Reitistön tulevaisuus varmistetaan Allegran huolto- ja kestävyyssuunnitelutyöllä. Tässä tiimimme rakentaa strategian ja toimintakonseptin, joka sisältää reitistön huolto- ja ylläpitosuunnitelman huomioiden myös budjetoinnin ja investoinnit. Tämän työn tavoite on laadunvarmistus ja käyttäjäryhmien tyytyväisyys sekä riskienhallinta esimerkiksi kustannusten ja reitistön kulumisen näkökulmista.

Master Planit

Allegran master plan tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan reitistöjen kehittämiseen.
Reitistön kehittämisen osa-alueet nivotaan yhteinäiseksi kokonaisuudeksi ja kohteen tulevaisuuden tavoitetilaksi, jossa huomioidaan myös operatiivinen toteutus. Keskiössä toimivat kestävyys, käyttäjäryhmien odotusarvot sekä reitistön vastuullinen käyttö. Toimintatapa on todettu käytännössä toimivaksi useiden kymmenien kansainvälisten kohteiden kanssa.

Reittisuunnittelu

Allegra muotoilee kohteen reitistövision käytäntöön. Yhdistämme teknistä osaamista käyttäjien odotusarvoihin, jonka kautta rakentuu kestävä, nykyaikainen ja käytännönläheinen suunnittelma reittien toteutuksesta. Meille reitistö ei ole vain maastopyöräilyä, vaan kattaa kaikkien pyöräilymuotojen lisäksi vaelluksen ja yhteiskäytön. Jokaisen kohteen reittisuunnittelu oma design- ja palvelumuotoiluprosessi.

about views work history

developing trail-based tourism

finland

austria

switzerland

japan

developing trail-based tourism

finland

austria

switzerland

japan

developing trail-based tourism

finland

austria

switzerland

japan

developing trail-based tourism

finland

austria

switzerland

japan

developing trail-based tourism

finland

austria

switzerland

japan

developing trail-based tourism

finland

austria

switzerland

japan